about

Skandalöst agerande från den politiska ledningen för trafikkontoret!

Den politiska ledningen i Stockholms Stad med borgarrådet Daniel Lindén i spetsen har bestämt sig för att avhysa två väletablerade familjeföretag i Kungsträdgården, två glassbarer/kioskbyggnader som tjänat besökare under de senaste trettio åren skall rivas för att bereda utrymme för Apple´s elektronikbutik.

Under hösten 2015 förvärvade det amerikanska elektronikföretaget Apple fastigheten Sju Sekel 1, som inhyser restaurang Friday´s i Kungsträdgården. Företrädare för Apple har i samband med detta varit i kontakt med den politiska ledningen och tjänstemän och presenterat sina planer om att riva restaurangen för att istället bygga en s.k. flaggskeppsbutik. Den rödgröna politiska majoriteten biföll i ett beslut i Stadsbyggnadsnämnden att låta Apple genomföra sina planer och påbörja ändring av stadens detaljplan. Detta har skett ovanligt snabbt och utan bredare stöd varken från övriga partier eller allmänheten.

Under de senaste 30 åren har de två servicebyggnaderna som är anslutna till restaurang Fridays via andrahandsuthyrning sålt glass, kaffe och korv. En verksamhet som fyller en viktig och efterfrågad funktion i parkmiljön. Ansvariga politiker och tjänsteman på trafikkontoret har utan hänsyn för dessa näringsidkare bestämt sig att inte längre bevilja fortsatt markutnyttjande för kioskerna.Företaget Apple planerar en egen butik på den förvärvade tomträtten, nuvarande Restaurang Fridays, som föranlett den politiska ledningen att avhysa de två glassbarer som ligger i närheten av Apples fastighet. Trots att dessa två kiosker står på kommunalägd mark och inte omfattas av Apples egendom. De ska ändå rivas så snabbt som senast 2017-09-30, enligt beslut från Trafikkontoret.

Det anmärkningsvärda är att den politiska ledningen och tjänstemännen på Trafikkontoret kommer fortsatt att bevilja Fridays upplåtelse av mark för sin del av uteserveringen, men inte för den del där kioskbyggnaderna står. Det innebär att kioskerna som står på kommunens mark, inte får vara kvar pga Apple´s krav och måste därmed tas bort. Medan Fridays, vars byggnad förstås skall rivas enligt Apples byggplaner, får fortsatt tillstånd att bedriva verksamhet tills den nya detaljplanen träder i kraft. En ny detaljplan är under behandling av stadsbyggnadsnämnden för att möjliggöra en Applebutik i Kungsträdgården, en allmän park mitt i hjärtat av vår huvudstad. En ny detaljplan är under behandling av stadsbyggnadsnämnden för att möjliggöra en Applebutik i Kungsträdgården, en allmän park mitt i hjärtat av vår huvudstad.

Våra företag tvingas lägga ner för att tillmötesgå Apples önskemål om friare utrymme kring den egna planerade elektronikbutiken, trots att den i sig själv är kritiserad.

"Det bantade huset ryms i sin helhet inom den tomt som Apple äger. Det behövs ändå en ändring av detaljplanen eftersom Apple vill flytta två kiosker vid sidorna av byggnaden längre in i parken."
Dagens nyheter den 3 maj 2017 följande om Apples planerade butik

Trafikkontoret påstår att anledningen till beslutet är att man vill öppna upp parken mot Hamngatan. Två kiosker på ca 15 kvm skymmer inte insynen i parken, det gör däremot en stor elektronikbutik.

Vi har föreslagit ansvariga tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret och andra berörda beslutfattare att ändra på storlek, gestaltning och placering av kioskbyggnaderna i samråd med trafikkontoret så att de bättre passar ihop med övrigt fastighetsbestånd med öppnare ytor, osv. Men man har inte velat föra några sådana diskussioner med oss överhuvudtaget. Svaret från trafikkontoret är istället tvärt nej till fortsatt verksamhet. Även en ny lokalisering av glassbarerna i parken får tyvärr inget gehör. Som medborgare och småföretagare känner vi oss överkörda och bemötandet från dem styrande politikerna och tjänstemännen på trafikkontoret är skrämmande i ett demokratiskt samhälle. Tystnaden i denna fråga främst från ledande beslutfattare såsom trafikborgar-rådet gör oss oroliga.

Vi har varit i kontakt med alla berörda beslutfattare, både tjänstemän och folkvalda politiker, för att försöka förstå deras agerande. Men nonchalansen och tystnaden från dessa får oss ana att de har en annan agenda än att verka enligt sina officiella uppdrag. Vi misstänker därför att beslutfattare kan ha gjort oheliga utfästelser och i så fall begått allvarliga tjänstefel genom att missbruka sin ställning - med förödande konsekvenser för berörda näringsidkare och parkbesökare. Vi kräver att få en ärlig hantering av ärendet. Vi har gjort avsevärda investeringar och är beroende av intäkter från dessa rörelser. Många kommer att bli arbetslösa. Precis som Apple vill vi att våra företag bemöts med respekt. Vi har inte förtjänat att behandlas på detta sätt. Vi betalar skatt, sysselsätter ungdomar och tjänar parkbesökarna. Det enda vi önskar är att få fortsätta med vår verksamhet och sälja glass i Kungsträdgården.

Hjälp oss stoppa detta, gör vår röst hörd på sociala medier.

Med vänliga hälsningar,

Café Almen & Café Adam

about

Bevara Kungsan!

Stöd oss genom att göra vår röst hörd på sociala medier

Dela oss gärna på sociala medier eller till en vän!

Kontakta oss med hjälp av formuläret;

Café Almen & Café Adam

Send this to a friend